PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Zbog veličine dokumenta preporučamo da ga snimite na svoj kompjuter pa ga nakon toga otvorite
(klik desnim mišom - Save Link as)
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA


______________________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "BLATO"

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ''BLATO''– pročišćeni tekst
IZVORNIK


________________________________


URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA
UPU " SREBRENO I "

UPU " SREBRENO II "

UPU  „ PLAT “

UPU  „ BLATO “

UPU  „ PASTORALNI CENTAR “

UPU  „ GORNJI BRGAT “

UPU  „ POSLOVNA ZONA G. BRGAT “PROSTORNI PLAN UREĐENJA
 OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
GRAFIČKI  PRIKAZI


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

        1. Korištenje i namjena površina

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

         2.1. Prometni sustav

        
2.2. Energetski sustav

        
2.3. Vodnogospodarski sustav3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU  PROSTORA

        3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

        3.2. Područja posebnih ogr.  u   korištenju4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

    4.1. G. Brgat

    4.2.  D.Brgat - Grbavac - Martinovići

    4.3. Makoše - Buići

    4.4. G. Brgat. - Dubac

    4.5. Čelopeci - Čibača - Mandaljena - Kupari

    4.6. Buići - Petrača - Brašina - Srebreno - Mlini

    4.7. Zavrelje - Soline

    4.8. Soline - Plat


zadnja izmjena;  12. prosinca 2016.g. u 02:25 sati

Sva prava pridržava Općina Župa dubrovačka © 2008.  - održavanje Župčica obrt