Općina Župa dubrovačka je smještena gotovo na krajnjem jugoistoku Dubrovačko - neretvanske županije, Hrvatskog primorja i Republike Hrvatske. Župa je čarobni dio Hrvatske što već stoljećima kulturom, prirodnim okruženjem, morem i bujnom vegetacijom opčinjava svakog posjetitelja.
Već su stari Iliri, Grci i Rimljani znali prepoznati vrijednosti i ljepote ovoga kraja; gradili su tu svoja naselja, koristili se obilnim izvorima vode i plodnim poljima, a more im je pružalo svoje blagodati. Još se i danas vide tragovi tih davnih stanovnika, koji su se, u jedinstvenom skladu mora i kopna, posve stopili sa sadašnjim životom.

Župa dubrovačka graniči s Gradom Dubrovnikom na sjeverozapadu i općinskom jedinicom lokalne samouprave Konavle na jugoistoku, dok prema sjeveroistoku graniči s Bosnom i Hercegovinom, a prema jugozapadu s otvorenim morem.
Zauzima površinu od 22,8l km2, što čini 1,28% sveukupne površine dubrovačko–neretvanske županije. U njenih 16
samostalnih naselja živjelo je 3l. ožujka 2001. 6.663 stanovnika.
Naselja općine su: Brašina, Buići, Čelopeci, Čibača, Donji Brgat, Gornji Brgat, Grbavac, Kupari, Makoše, Martinovići, Mlini, Petrača, Plat, Soline, Zavrelje i Srebrno, koje je i općinsko središte.
Ovaj prostor je dobio ime “župa” zbog pitomosti kraja, blagih klimatskih osobina i pogodnosti za agrarno iskorištavanje, kao plodna “oaza” s dosta plodnih površina i s dovoljnom količinom, pa i viškom vode, unutar bezvodnog kraškog dinarskog prostora koji ga okružuje.
To je dio pravog hrvatskog mediteranskog područja, ali s posebnim povoljnim osobinama lokalnog podneblja, pogodnog za život ljudi, za razvitak turizma i za uzgoj poljodjelskih kultura (posebno za cvjećarstvo i povrtlarstvo, ali i za uzgoj agruma i maslina).
Na obalnoj crti izmjenjuju se strmi klifovi i nepristupačna kamena obala (7480 m), pjeskovite i šljunkovite plaže (1800 m) i ostala obala prikladna za kupanje (2120 m).
Prema prometno-geografskom značenju to je tranzitno prometno područje dobro povezano sa susjednim krajevima. Župa dubrovačka ima funkciju križišta cestovnih pravaca i prometnica i to prema užem području grada Dubrovnika, prema Rijeci dubrovačkoj, prema Konavlima i prema Bosni i Hercegovini. Od posebnog je značenja blizina dubrovačke zračne luke u Konavlima kod Čilipa, ali i mogućnost uspostave lokalnih pomorskih veza s Dubrovnikom i Cavtatom.
Prostor općine Župe dubrovačke, zbog svojih obilježja, od posebnog je interesa za državu, jer je to:
- veoma usko granično hrvatsko područje prema Bosni i Hercegovini s mogućim graničnim cestovnim prijelazom Brgat - Ivanica,
- obalno područje mora s razvedenom i raznovrsnom obalom i morskim akvatorijem,
- teritorijalno ustrojena jedinica lokalne samouprave, tijekom Domovinskog rata okupirana i dijelom razrušena, koja ima status područja od posebne državne skrbi.

Sva prava pridržava Općina Župa dubrovačka © 2008. Vrijeme otvaranja stranice: sek.   Izrada i održavanje Du Team