POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) - 21.12.2016 | 14:12


REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: UP/I-112-01/16-01/03
URBROJ: 2117/08-07-16-7

Srebreno, 21. prosinca 2016.
Na temelju članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u Općinu Župa dubrovačka, Jedinstveni upravni odjel Voditelj odsjeka za zaštitu okoliša i prostorno uređenje na neodređeno vrijeme, dana 21. prosinca 2016. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I
SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

1. KSENIJA ŠIŠA
2. IVAN KONCUL

II. Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju se javiti u zgradu - sjedište Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48 (vijećnica), na I katu,

dana 27. prosinca 2016. godine, u 09:00 sati.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje su kandidata možebitno priječile da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, u slučaju da se ne odazove do 09:00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i u slučaju da na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i u slučaju da ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Rezultat pisanog testiranje bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka dana 27. prosinca 2016. godine.
Ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, s istim će se obaviti intervju isti dan.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka, a kandidat će se osobno pozvati.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Prilagođeno pretraživanje Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

 

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

 

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

 

 

 

 

 


leksikon

dunea
Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine-18.1.2017 | 15:08
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)-21.12.2016 | 14:14
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)-21.12.2016 | 14:12
SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA S OVOGODIŠNJIM STIPENDISTIMA-21.12.2016 | 13:43
SAZVANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA-14.12.2016 | 11:38
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJI BRGAT-12.12.2016 | 10:59
NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel:-7.12.2016 | 11:50
OBJAVLJENA LISTA STIPENDISTA ŽUPE DUBROVAČKE-29.11.2016 | 18:29
ZBIRNA LISTA za izbore članova vijeća mjesnog odbora Donji Brgat-21.11.2016 | 09:07
Kandidacijska lista za izbore članova vijeća mjesnog odbora Donji Brgat-21.11.2016 | 08:16
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJI BRGAT-10.11.2016 | 12:56
SAZVANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA-4.11.2016 | 11:14
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Župa dubrovačka za školsku/akademsku godinu 2016./2017. -14.10.2016 | 14:58
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Župa dubrovačka-14.10.2016 | 14:56
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija za školovanje studenata i učenika srednjih škola za 2016./2017. godinu-14.10.2016 | 14:55
P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima Općine Župa dubrovačka za 2017. godinu-19.9.2016 | 13:03

Sva prava pridržava Općina Župa dubrovačka © 2008. Vrijeme otvaranja stranice: 0.05 sek.  Izrada Du Team - održavanje Župčica obrt