Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini

Telefon: +385 20 486-026; +385 20 486-056; +385 20 487-470;
Telefax:
 +385 20 486-216

E-mail: opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr

Matični Broj: 2554470

OIB: 26643690230

Žiro račun (OTP Zadar d.d.): IBAN: HR5924070001860200001

Radno vrijeme: radnim danom od 07-15h 

Rad sa strankama: radnim danom od 09-12h
 

ADRESAR OPĆINE

 

SILVIO NARDELLI- OPĆINSKI NAČELNIK
Telefon:+385 20 487-470

 


MIRKO MASLAĆ- zamjenik općinskog načelnika
telefon: +385 20 487- 484
e-mail: mirko.maslac@zupa-dubrovacka.hr
 


JURE MARIĆ - Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
telefon: +385 20 487-474
e-mail: jure.maric@zupa-dubrovacka.hr

 ODSJEK OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
JOSIP PERIĆ - voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487-476
e-mail: josip.peric@zupa-dubrovacka.hr

INES ŠALAJ- samostalni upravni referent za javnu nabavu i imovinsko pravne poslove
telefon: +385 20 487- 487
e-mail: ines.salaj@zupa-dubrovacka.hr

SANDRA BORKOVIĆ - tajnica
telefon: +385 20 487- 470
e-mail: sandra.borkovic@zupa-dubrovacka.hr

NIKOLA NADRAMIJA - pisarnica
telefon: +385 20 487- 479
e-mail: nikola.nadramija@zupa-dubrovacka.hr
 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

KATE PENDO - voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487- 475
e-mail: kate.pendo@zupa-dubrovacka.hr

MARIJANA BURIN – stručni suradnik za računovodstvo
telefon: +385 20 487- 471
e-mail: marijana.burin@zupa-dubrovacka.hr
 


MAJA MILOSLAVIĆ – računovodstveni referent
telefon: +385 20 487- 471
e-mail: maja.miloslavic@zupa-dubrovacka.hr
 


 

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

BORIS PLEŠTINA - voditelj odsjeka
telefon: +385 20 487-473
e-mail: boris.plestina@zupa-dubrovacka.hr


PERICA PETRUŠIĆ – komunalni referent
telefon: +385 20 487- 477
e-mail: perica.petrusic@zupa-dubrovacka.hr


  NIKOLINA ĐUROVIĆ- komunalni referent
  telefon- +385 20 487-489
  e- mail: nikolina.durovic@zupa-dubrovacka.hr

   NIKŠA KRISTOVIĆ - komunalni redar
  telefon: +385 20 487- 478
  e-mail: niksa.kristovic@zupa-dubrovacka.hr

   IGOR KONJEVOD - komunalni redar
  telefon: +385 20 487- 478
  e-mail: igor.konjevod@zupa-dubrovacka.hr

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KULTURU

KATARINA BAROVIĆ- voditelj odsjeka 
telefon: +385 20 487-481 
e-mail:
 katarina.barovic@zupa-dubrovacka.hr

BARBARA KORDA- viši savjetnik za društvene djelatnosti-glasnogovornik
telefon: +385 20 487-485
 
e-mail: barbara.korda@zupa-dubrovacka.hr


 


ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE

KSENIJA ŠIŠA - voditelj odsjeka 
telefon: +385 20 487- 486 
e-mail:
 ksenija.s@zupa-dubrovacka.hr

 

JOSIPA GAŠPAR- viši savjetnik za zaštitu okoliša

telefon: +385 20 487- 483 

e-mail: josipa.gaspar@zupa-dubrovacka.hr

 


zadnja izmjena -30.08.2016

Sva prava pridržava Općina Župa dubrovačka © 2008.   Izrada Du Team - održavanje Župčica obrt